Vallonrötter i Uppland

Anfäder
Ivar Ulrik Svensson

Morfar Ivar föddes 1901 i Bladåker, Uppland

Ivar Ulrik Svensson. Hovslagare, rättare, lantarbetare. Född 1901-08-05 Norrgarn, Bladåker (C). Död 1991-05-23 Västerås (U). Far: I:1 Okänd. Mor: I:2 Augusta Charlotta Bure (Svensson).

Gift med Elsa Lovisa Andersson (Född 1903-12-10 Borg, Norrköping. Död 1994-03-22 Lundby, Västerås.).

 

Generation I

I:1 f
Okänd.

Barn med Augusta Charlotta Bure (Svensson) (Född 1876-11-17 Trädgårdstorp, Bladåker (C). Död 1953-01-06 Norrgarn, Bladåker (C).).
I:2 m
Augusta Charlotta Bure (Svensson). Född 1876-11-17 Trädgårdstorp, Bladåker (C). Död 1953-01-06 Norrgarn, Bladåker (C). Far: II:3 Okänd. Mor: II:4 Ulrica (Ulla) Charlotta Bure (Jansson).

 

Generation II

II:3 mf
Okänd.

Barn med Ulrica (Ulla) Charlotta Bure (Jansson) (Född 1854-05-04 Norrgarn, Bladåker (C). Död 1930-04-04 Bälinge (C).).
II:4 mm
Ulrica (Ulla) Charlotta Bure (Jansson). Född 1854-05-04 Norrgarn, Bladåker (C). Död 1930-04-04 Bälinge (C). Far: III:7 Johan Peter Bure. Mor: III:8 Catharina Brita Persdotter.

 

Generation III

III:7 mm f
Johan Peter Bure. Soldat. Född 1823-03-20 Svanbol, Knutby (C). Död 1903-09-20 Norrgarn, Bladåker (C) Dödsorsak: Ålderdomsvaghet. Far: IV:13 Johan Bure. Mor: IV:14 Ulrica Andersdotter Stark.

Barn med Catharina Brita Persdotter (Född 1818-01-05 Bennebol, Bladåker (C). Död 1897-10-06 Bladåker (C).).
III:8 mm m
Catharina Brita Persdotter. Född 1818-01-05 Bennebol, Bladåker (C). Död 1897-10-06 Bladåker (C) Dödsorsak: Bröst- och magsjukdom. Far: IV:15 Petter (Pehr) Larsson. Mor: IV:16 Anna Johansdotter Bladlund.

 

Generation IV

IV:13 mm ff
Johan Bure. Dragon. Född 1790-04-27 Burvik, Knutby, Uppland. Död 1858-07-30 Västerbol, Knutby, Uppland.

Barn med Ulrica Andersdotter Stark (Född 1785-06-05 Aske kvarn, Håtuna, Stockholm.).
IV:14 mm fm
Ulrica Andersdotter Stark. Född 1785-06-05 Aske kvarn, Håtuna, Stockholm. Far: V:27 Anders Bengtsson Stark. Mor: V:28 Christina Wärstedt.
IV:15 mm mf
Petter (Pehr) Larsson. Bruksarbetare i Bennebols masugn. Född 1792-04-02 Bennebols masugn, Bladåker (C). Död 1869-08-11 Bennebols masugn, Bladåker (C). Far: V:29 Lars Persson. Mor: V:30 Kajsa Andersdotter.

Barn med Anna Johansdotter Bladlund (Född 1787-02-28 Lohärad (AB). Död 1870-11-23 Bennebol, Bladåker (C).).
IV:16 mm mm
Anna Johansdotter Bladlund. Född 1787-02-28 Lohärad (AB). Död 1870-11-23 Bennebol, Bladåker (C). Far: V:31 Johan Persson Bladlund. Mor: V:32 Brita Johansdotter Lydman.

 

Generation V

V:27 mm fm f
Anders Bengtsson Stark. Född 1758-02-07 Alsike.

Barn med Christina Wärstedt (Född 1755-12-28 Häggeby.).
V:28 mm fm m
Christina Wärstedt. Född 1755-12-28 Häggeby.
V:29 mm mf f
Lars Persson. Malmdragare.

Barn med Kajsa Andersdotter.
V:30 mm mf m
Kajsa Andersdotter.
V:31 mm mm f
Johan Persson Bladlund. Torpare. Född 1755-04-09 Bennebol, Bladåker (C). Död 1825-08-29 Lilla Nibbeln, Knutby (C) Dödsorsak: Bröstfeber. Far: VI:61 Per Persson. Mor: VI:62 Margareta Gottfridsdotter Dubois.

Barn med Brita Johansdotter Lydman (Född 1750-12-11 Krogsta, Tuna (C). Död 1839-07-18 Skaten, Knutby (C).).
V:32 mm mm m
Brita Johansdotter Lydman. Född 1750-12-11 Krogsta, Tuna (C). Död 1839-07-18 Skaten, Knutby (C) Dödsorsak: Ålderdom. Far: VI:63 Johan Lydman. Mor: VI:64 Anna Matsdotter.

 

Generation VI

VI:61 mm mm ff
Per Persson. Masmästare i Bennebols masugn. Född 1717-05-18 Bennebol, Bladåker (C). Död 1797-07-25 Bennebol, Bladåker (C) Dödsorsak: Ålderdom.

Barn med Margareta Gottfridsdotter Dubois (Född 1721-01-15 (döpt) Ryggsta, Almunge (C). Död 1807-06-11 Bennebol, Bladåker (C).).
VI:62 mm mm fm
Margareta Gottfridsdotter Dubois. Född 1721-01-15 (döpt) Ryggsta, Almunge (C). Död 1807-06-11 Bennebol, Bladåker (C). Far: VII:123 Gottfrid Danielsson Dubois. Mor: VII:124 Margareta Matsdotter.
VI:63 mm mm mf
Johan Lydman. Soldat. Född 1719.

Barn med Anna Matsdotter (Född 1723.).
VI:64 mm mm mm
Anna Matsdotter. Född 1723.

 

Generation VII

VII:123 mm mm fm f
Gottfrid Danielsson Dubois. Född 1690-12-09 Gimo bruk, Skäfthammar. Far: VIII:245 Daniel Mårtensson Dubois. Mor: VIII:246 Anna Pousette.

Barn med Margareta Matsdotter (Född 1700 Sotter, Knutby.).
VII:124 mm mm fm m
Margareta Matsdotter. Född 1700 Sotter, Knutby. Far: VIII:247 Mats Olofsson. Mor: VIII:248 Karin.

 

Generation VIII

VIII:245 mm mm fm ff
Daniel Mårtensson Dubois. Född 1655. Död 1738-03-26. Far: IX:489 Mårten Dubois. Mor: IX:490 Margareta Vincent-Rafflier.

Barn med Anna Pousette (Född 1664 Östhammar. Död 1697-05-10.).
VIII:246 mm mm fm fm
Anna Pousette. Född 1664 Östhammar. Död 1697-05-10. Far: IX:491 Gottfrid Pousette. Mor: IX:492 Cathleen Poulin.
VIII:247 mm mm fm mf
Mats Olofsson.

Barn med Karin.
VIII:248 mm mm fm mm
Karin.

 

Generation IX

IX:489 mm mm fm ff f
Mårten Dubois. Född 1629.

Barn med Margareta Vincent-Rafflier (Född 1634. Död 1671.).
IX:490 mm mm fm ff m
Margareta Vincent-Rafflier. Född 1634. Död 1671. Far: X:979 Henri Vincent-Rafflier. Mor: X:980 NN.
IX:491 mm mm fm fm f
Gottfrid Pousette. Född 1626 Belgien. Död 1696 Gimo bruk, Skäfthammar. Far: X:981 Godefroid Pousette. Mor: X:982 NN.

Barn med Cathleen Poulin (Född 1627. Död 1697-10-06.).
IX:492 mm mm fm fm m
Cathleen Poulin. Född 1627. Död 1697-10-06. Far: X:983 Michel Poulin. Mor: X:984 Jeanne Barre.

 

Generation X

X:979 mm mm fm ff mf
Henri Vincent-Rafflier. Född 1640 Belgien. Död 1679 Gimo bruk, Skäfthammar. Far: XI:1957 Jean Vincent-Rafflier. Mor: XI:1958 NN.

Barn med NN.
X:980 mm mm fm ff mm
NN.
X:981 mm mm fm fm ff
Godefroid Pousette. Född 1692 Belgien.

Barn med NN.
X:982 mm mm fm fm fm
NN.
X:983 mm mm fm fm mf
Michel Poulin. Född 1610 Belgien. Död 1685-08-15 Östhammar. Far: XI:1965 Jean Poulin/Poulain.

Barn med Jeanne Barre (Född 1615 Belgien. Död 1687-05-05 Östhammar.).
X:984 mm mm fm fm mm
Jeanne Barre. Född 1615 Belgien. Död 1687-05-05 Östhammar.

 

Generation XI

XI:1957 mm mm fm ff mf f
Jean Vincent-Rafflier. Född 1617 Belgien.

Barn med NN.
XI:1958 mm mm fm ff mf m
NN.
XI:1965 mm mm fm fm mf f
Jean Poulin/Poulain. Född 1580 Belgien.