Webbportalen Nuohtti – samiskt arkivmaterial från hela Europa

Den samiska flaggan Källa: Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM)

I februari 2023 öppnade webbportalen Nuohtti med samiskt arkivmaterial från hela Europa. Portalen har utvecklats som en del av det nordiska projektet Digital Access to the Sámi Heritage Archives, ett samarbete mellan riksarkiven i Norge, Sverige och Finland, samt de samiska arkiven i Norge och Finland.

Genom webbportalen Nouhtti kan alla vi som är intresserade av samisk historia ta del av ca 30 000 digitala dokument och fotografier från Sápmi, hämtade från 32 arkiv, bibliotek och museer i Europa. Här finns bland annat etnologiska rapporter, samemissionärers dagböcker, protokoll från Lappfogdar, fotografier tagna av privatpersoner och myndigheter, rättsliga dokument och mycket, mycket mer.

Arkivmaterialet är av stor betydelse för samerna som ursprungsfolk och det är därför väldigt viktigt att vi som forskar följer de etiska riktlinjerna när vi använder arkivtjänsten. Det är bland annat viktigt att tänka på att materialet kan vara skyddat av upphovsrätt och kan även innebära att man behöver göra etiska överväganden, så att denna ”skattkammare”, kopplad till samiskt kulturarv, används på ett respektfullt sätt.

Besök webbportalen Nuohtti här
(Tillgängliga språk är davvisámegiela (nordsamiska), engelska, suomi (finska), norska och svenska)

Här hittar du Riksarkivets länkar till arkiv med samisk anknytning. På sidan finns även bra vägledning, bland annat videoklipp, som visar hur man hittar samiskt material i arkiven.