Byta till ett gammalt släktnamn

Foto: Helena Bure Wijk

 

Det är många som undrar hur man gör för att anta ett släktnamn som har funnits i släkten längre tillbaka i tiden. I det här inlägget ska jag berätta lite mer om vilka regler som gäller och hur man kan göra för att få veta vilka släktnamn man kan byta till.

Förr i tiden kunde man byta efternamn lite hur som helst, men när namnlagen kom i början på 1900-talet så ”frystes” alla befintliga efternamn i Sverige och för att byta släktnamn var man därefter tvungen att ansöka om detta via myndigheterna.

Sedan 2016 har man ”mjukat” upp regelverket litegrann och enligt nuvarande regler kan man anta ett släktnamn som har burits inom släkten, i rakt uppstigande led i någon av föräldrarnas släkt i minst två generationer. Namnet ska ha funnits max fyra generationer tillbaka i tiden, från föräldrarna räknat. Personer som blivit adopterade kan ta upp släktnamn från de juridiska föräldrarnas släkt men inte från de biologiska.

När det gäller adliga namn så går det inte (sedan 1901) att lägga till prefix som ”von” eller ”af” som förr i tiden kännetecknade adliga släktnamn. Men om ett adligt släktnamn finns i din släkt, upp till fyra generationer bakåt i släkten från dina föräldrar räknat och har burits i minst två generationer så går det bra att anta även adelsnamn. Namn som bärs av fler än 2000 personer får också antas. Här finns en lista med efternamn som bärs av fler än 2000 personer. Dessa namn kan vem som helst ansöka om att få byta till.

Foto: Helena Bure Wijk


Ansökan om byte till ett äldre släktnamn görs via Skatteverket och kostar 1800 kronor. Avgiften ska betalas in vid ansökan och återbetalas inte om man får avslag, så man måste vara noga och kontrollera allt innan man skickar in sin ansökan. Till ansökan ska man bifoga personbevis samt utdrag ur födelseböcker som kan påvisa att släktnamnet har ärvts och burits i släkten enligt gällande regler.

Ett bra sätt att få veta vilka efternamn som har funnits i släkten (och vilka namn som är möjliga att byta till) är att göra ett släktträd/antavla på båda föräldrarnas sida, fem generationer bakåt i tiden. Om namnet man gärna vill byta till skulle finnas i den femte generationen bakåt i tiden, så kan en förälder ta upp detta släktnamn och yngre generationer kan sedan ansöka om namnbyte när ansökan om namnbytet väl har beviljats.

Varmt lycka till med din forskning och ansökan om namnbyte!

Kontakta mig gärna om du vill ha hjälp med ett släktträd/antavla fem generationer tillbaka för att kartlägga släktnamnen: forskningwijk(snabela)gmail.com

Foto: Helena Bure Wijk