Apkoppan – smittkoppans okände kusin lurade i vassen

Som om det inte var nog med en lång pandemi med det smittsamma och luriga SARS-CoV-2-viruset. De senaste månaderna har nu även den ovanliga sjukdomen apkoppor (monkeypox) fått spridning i många länder. Den 17 augusti 2022 har fler än 35.000 fall av apkoppor konstaterats i ett 90-tal länder. Folkhälsomyndigheten i Sverige ser för närvarande inga risker för större smittutbrott i vårt land. Hittills har 126 fall av apkoppor konstaterats i Sverige.

Enligt myndigheten sprids viruset främst genom nära fysisk kontakt med en infekterad person – främst genom sexuella kontakter men smitta kan också ske genom exempelvis sängkläder eller handdukar. Viruset kan möjligen även spridas via luftvägarna, uppger Folkhälsomyndigheten.
Aldrig får man vara riktigt glad…

 

Apkoppor (monkeypox), som fram tills nu har varit en ovanlig infektion, orsakas av apkroppsvirus som är en art av ortopoxvirus. En annan sjukdom som också tillhör variolaviruset ortopox är smittkoppor (smallpox) som genom tiderna har skördat cirka 60 miljoner dödsoffer runt om i världen (90 procent av de som avled var barn). Tack vare vaccination lyckades man till sist kväsa viruset helt och år 1980 deklarerade Världshälsoorganisationen WHO segervisst att sjukdomen helt hade utrotats från jordens yta. Men någonstans ”i vassen” låg tydligen smittkoppans elake kusin, monkeypox, och lurade, redo att göra entrè i världen…

Sverige var det första landet som införde obligatorisk smittkoppsvaccination år 1816 och alla barn i vårt land vaccinerades mot kopporna fram till 1976. 1980 deklarerade WHO att smittkoppor var utrotade i världen och då var det ju ingen idé att fortsätta med vaccinationer.

Den gambianska jättepåsråttan har ett fantastiskt luktsinne och har genom tiderna varit till människans hjälp då den kan hitta landminor och spåra människor som har tuberkulos.
Foto: Gooutside

Människor emellan

Apkoppsinfektion har förekommit i Afrikas tropiska regnskogsområden, främst i västra och centrala Afrika sedan år 1970 då sjukdomen första gången upptäcktes hos människa i Demokratiska republiken Kongo. Namnet till trots så är det inte apor, snarare gnagare, som är det huvudsakliga värddjuret och man har genom åren upptäckt infektioner med apkoppsviruset monkeypox hos sovmöss, ekorrar, gambiansk jättepåsråtta samt hos olika arter av apor. Apkoppor är en så kallad zoonos – en sjukdom som kan spridas mellan djur och människa. De enskilda fall som tidigare rapporterats i Europa har handlat om fall där resenärer återvänt till Europa från Västafrika, men på senare tid har sjukdomen spridits på ett nytt sätt.

Nu tycks spridningen främst ske människor emellan och det finns ingenting som tyder på att djur är inblandade.

Smittvägar

Den vanligaste smittvägen har tidigare varit från djur till människa, men sjukdomen kan också överföras vid nära kontakt mellan människor. Viruset smittar främst via nära kontakt med infekterade djur eller människor eller via material som har kontaminerats med viruset.

Det är fortfarande mycket som är oklart om virusets nya spridning men på sin webbsida förklarar State of New Jersey Department Of Agriculture hur smittvägarna tidigare har sett ut: ”Apkoppsviruset kan smitta från djur till människa genom bett av det infekterade djuret, genom aerosolsmitta (smitta via luften/andning) eller genom kontakt med blod eller kroppsvätskor från den infekterade personen eller djuret. De flesta som smittas har haft nära kontakt med ett infekterat djur men smitta människor emellan har också konstaterats, då smittan förmodligen har skett genom kroppskontakt (genom nära hudkontakt) eller genom aerosol (andning). Apkoppsviruset kan även smitta via kontaminerade ytor.”

Ingen risk för stor spridning av apkoppor i Sverige.

Ingen fara på taket

Den 20 maj -22 klassades den ovanliga sjukdomen apkoppor som allmänfarlig i Sverige. Man fattade ett snabbt regeringsbeslut som innebär att varje nytt fall behöver smittspåras och anmälas enligt smittskyddslagen, men Folkhälsomyndigheten tar det hela med ro och tycker inte att det finns någon anledning att slå på den stora trumman för några enstaka fall av apkoppor i landet. Myndigheten hävdar att det inte finns någon risk för att apkoppor ska få stor spridning i Sverige. Däremot har man en liten gnagande oro för att monkeypox kan få fäste som en sexuellt överförbar sjukdom. Det berättar man för tidningen Expressen den 24 maj -22.

Konstaterade smittfall i världen 24 maj -22. Källa: Our World in Data


Samtidigt som man gick ut med de lugnande budskapen i media passade man på att radera information på sin webbsida om hur hårt sjukdomen kan slå mot vissa grupper. Tidningen Expressen konstaterade i en artikel att man den 9 maj kunde läsa följande under rubriken ”symptom och komplikationer” på Folkhälsomyndighetens hemsida: ”Sjukdomsbilden vid apkoppor liknar den vid smittkoppor, men är i regel mildare. Den kan också förväxlas med vattkoppor. Dödligheten hos barn har angivits till omkring tio procent”

Vid ändringen på myndighetens hemsida har meningen om dödligheten bland barn tagits bort och formuleringen har ändrats till följande: ”Sjukdomsbilden vid infektion med apkoppor ger ofta upphov till utslag, sår och blåsor, symtomen är ofta milda. Blåsorna kan spridas till bålen, armar, ben, händer, fötter och ansikte. Symtom kan även innefatta feber och svullna lymfkörtlar.

Enligt WHO har antalet dödsfall för den västafrikanska versionen av viruset dokumenterats vara omkring 1 procent, medan den centralafrikanska kan vara så hög som 10 procent. Barn löper också högre risk för att drabbas av infektionen.

Folkhälsomyndigheten förklarar sin uppdatering med att man nu har ny information och att det därför var viktigt att ändra i texten.

Symtom på apkoppsinfektion

Om man insjuknar i apkoppsviruset kan man vara smittsam redan dagen innan de första symtomen visar sig och upp till cirka 21 dagar därefter. Inkubationstiden är vanligtvis 6–13 dagar, men kan variera mellan 5 och 21 dagar.

De vanligaste symptomen är feber, huvudvärk, muskelvärk, svullna lymfkörtlar, allmän sjukdomskänsla samt hudutslag med blåsor. Utslagen liknar smittkoppor. Enligt Världshälsoorganisationen WHO är sjukdomen dock lindrigare och mindre smittsam än smittkoppor. Enligt Leif Lakoma brukar kopporna först synas i ansiktet, i händerna och under fotsulorna för att sedan spridas till andra delar av kroppen. I flera av de fall som nu har konstaterats i Europa har smittade patienterna även haft utslag eller andra hudproblem i könsorgan, ljumskar och kring huden runt analöppningen. Det finns ingen specifik medicin eller behandling mot apkoppor och oftast tillfrisknar patienten av sig själv.

Information från Folkhälsomyndigheten:

Apkoppor orsakas av apkoppsvirus, en art av ortopoxvirus. Kunskapen om hur sjukdomen sprids är ofullständig. Kontakt med infekterade djur har identifierats som en smittväg, men sjukdomen kan även spridas mellan människor. Apkoppor smittar framför allt vid nära fysisk kontakt med en person som är infekterad. Viruset bedöms sannolikt kunna ta sig in i kroppen via luftvägarna, skadad hud (även små skador som inte syns) eller via slemhinnor. Smittvägarna är inte helt klarlagda, men viruset tros spridas via stora droppar från luftvägarna, kroppsvätskor och vätska från blåsor. Det är inte helt klarlagt om viruset också kan spridas på andra sätt.

Apkoppor ger ofta upphov till utslag, sår och blåsor. Symtomen är ofta milda men kan bli allvarliga hos personer i riskgrupper. I äldre studier som genomförts i Afrika har även en viss dödlighet rapporterats.

Blåsorna kan uppträda på bålen, armar, ben, händer, fötter och ansikte. Sjukdomen kan ge lokala blåsor på den del av kroppen som blivit infekterad. Exempelvis har blåsor på och runt könsorganen, runt analöppningen och munnen observerats vid smitta efter intima kontakter såsom sex. Symtom kan även innefatta feber, huvud- och muskelvärk samt svullna lymfkörtlar. Källa: Folkhälsomyndigheten

Möjliga smittvägar enligt WHO

WHO informerar om att viruset kan spridas vid närkontakt med en smittad person ”hud mot hud”, genom kroppsvätskor men även genom kontaminerade ytor, kläder, sängläder/handdukar, porslin/bestick som använts av en smittad person. Viruset kan finnas i munnen och spridas via saliv och således via luften genom andning/tal.

Mödrar som bär på viruset kan smitta sina ofödda barn via moderkakan och sina spädbarn genom kontakt ”hud-mot-hud”: ”People with monkeypox are infectious while they have symptoms (normally for between two and four weeks). You can catch monkeypox through close physical contact with someone who has symptoms. The rash, bodily fluids (such as fluid, pus or blood from skin lesions) and scabs are particularly infectious. Clothing, bedding, towels or objects like eating utensils/dishes that have been contaminated with the virus from contact with an infected person can also infect others.

Ulcers, lesions or sores in the mouth can also be infectious, meaning the virus can spread through saliva. People who closely interact with someone who is infectious, including health workers, household members and sexual partners are therefore at greater risk for infection.

The virus can also spread from someone who is pregnant to the foetus from the placenta, or from an infected parent to child during or after birth through skin-to-skin contact.”

Uppdatering: 27 maj fanns fler än 300 konstaterade fall i 20 länder…

Uppdatering 7 juni 2022, fler än 1000…

Uppdatering: 2 juli fanns fler än 5100 konstaterade fall i 51 länder.

Uppdatering 7 juli: 4908 fall av apkoppor registrerades, bland annat från Spanien med 1477 fall, Sverige 34, Tyskland 1385 och Portugal 415.
Venhälsan på Södersjukhuset i Stockholm larmar om stegrande utveckling och vädjar om vaccin men Folkhälsomyndigheten avvaktar och ”följer utvecklingen”. 

11 juli 2022

Bekräftade fall av apkoppsvirus ökar för var dag och det är dags att inse att vi nu står inför en pandemi som kan kosta många människoliv. Vi måste agera nu och kan inte vara så senfärdiga som vi varit de senaste två åren. Det menar epidemiologerna  Eric Feigl-Ding, Kavita Patel och Yaneer Bar-Yam i en debattartikel i Washington Post 7 juli -22. 

Källa: Our world in data

 

23 juli 2022

Världshälsoorganisationen WHO klassar spridningen av apkoppor som ett internationellt hälsonödläge. Viruset har funnits länge, främst i afrikanska länder, men sedan maj månad i år har stora utbrott av sjukdom skett i Europa. 77 fall av apkoppssmitta har konstaterats i Sverige (21 juli) men enligt Folkhälsomyndigheten har de flesta haft en ”mild” infektion. Man vet dock att allvarlig sjukdom och dödsfall har rapporterats vid tidigare utbrott i Afrika, främst hos barn, gravida och bland personer med nedsatt immunförsvar.


30 juli 2022

I Spanien har två personer avlidit till följd av apkopps-infektion och nu förväntar sig WHO att fler människor kommer att avlida. Folkhälsomyndigheten i Sverige ser inga större risker för större smittutbrott i vårt land. Hittills har 85 fall av apkoppor konstaterats i Sverige. Enligt myndigheten sprids viruset främst genom nära fysisk kontakt med en infekterad person – främst genom sexuella kontakter men smitta kan också ske genom exempelvis sängkläder eller handdukar. Viruset skulle också kunna spridas via luftvägarna, uppger Folkhälsomyndigheten till tidningen Expressen. 

Källa: Expressen 30/7-22

 

17 augusti 2022

35 000 fall av apkoppor har nu registrerats i 92 länder. Marcus Oscarsson, politisk kommentator, lyfter i sin blogg fram att apkoppssmitta nu har upptäckts mellan människa och hund. Uppgifterna kommer från Mike Ryan på WHO som enligt BBC också uttrycker en vissoro för att viruset ska mutera: ”Det vi inte vill se hända är att sjukdomar flyttar från en art till en annan och sedan förblir i den arten och flyttar runt inom en ny art”. WHO tror dock inte att en smittad hund i sin tur kan smitta andra hundar, eller överföra smittan till människor…vi får hoppas att experterna har rätt.

Källa: BBC

 

 

 

 

Källor: Our World in data, CDC – Center for Disease Control and Prevention, WHO, Expressen, Folkhälsomyndigheten, Kry, SVA – Statens veterinärmedicinska anstalt, Läkartidningen, Svenska Yle, BBC, Aftonbladet, Reuters, Dagens Medicin, Department Of Agriculture, State of New Jersey, Marcus Oscarsson och The Washington Post.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s