Baptister i släkten

Baptisterna. Målning av Gustaf Cederström, 1886

Reformationen
Reformationen inleddes i Europa under 1200-talet och reformatorerna – de var många – hade alla som mål att förnya och återföra den mäktiga katolska kyrkan till något som var mer ”äkta” och ursprungligt. När den katolske munken och teologen Martin Luther f.1486 spikade upp sina 95 teser på porten till Schlosskirche i Wittenberg år 1517 där han protesterade mot avlatsbreven inom katolska kyrkan så tänkte han sig aldrig att hans handling skulle starta en helt ny religiös rörelse, men så blev det. Vid ett möte i Uppsala år 1593 blev den evangelisk-lutherska tron rådande i Sverige.

Martin Luther, målning av Lucas Cranach

Huldrych Zwingli

Huldrych Zwingl f.1484 d.1531 Bild: Meyers konversationslexikon 1906

 

Luther var inte den ende som ansåg sig ha det som krävdes för att reformera kyrkan. Prästen Huldrych Zwingli f.1484 ansåg i Schweiz att det var han som upptäckt att tron var det enda som kunde rädda människan. Zwingli menade att nattvardens bröd och vin skulle ses som symboler. Några av Zwingli följare menade förkastade barndop eftersom den kristna tron kräver att vi medvetet väljer att ansluta oss.

Anabaptism

 

Zwinglis lärjunge Conrad Grebel 1498-1526 har kallats anabaptismens fader. Anabaptisterna väljer att praktisera dop vid en medveten ålder och förkastar barndop. Teologie doktor Olle Christoffersson berättar att också Zwingli i grunden var emot barndop, men på grund av det spända hotet från Katolska kyrkan överlät han till stadens styrelse att besluta om kyrkans utformning. Anabaptisterna bröt då sin egen väg. De utsattes för våldsam förföljelse, inte bara från katolska kyrkan utan även från de reformerta kyrkorna, liksom från från Luther och hans protestantiska kyrka.

 

Jean Calvin

 

Jean Calvin

Fransmannen Jean Calvin, f. 1509 var också han radikal och lade grunden för den kalvinistiska läran. Kalvinismens dubbla predestinationslära är dess mest typiska dogm. Calvin menade att Gud redan har gjort sitt val och det finns ingenting människan kan göra för att påverka om hon/han hamnar i himmel eller helvete efter detta liv, men man måste arbeta hårt varje dag ”som om” man vore en av de utvalda. Även i Martin Luthers föreställningsvärld hade Gud redan gjort sitt val och människan måste hålla sig inom sin tilldelade ”fålla” och arbeta hårt för att uppfylla Guds bud, trots att hon inte visste om hon var utvald till evigt liv eller fördömd och förpassad till helvetets eviga pina.

 

 

 

Baptismen

I mitten av 1530-talet hade den lutherska och den kalvinistiska tron etablerats i västra Europa. Ur den asketiska protestantismen kom sedan pietismen, metodismen och baptismen. Baptismen har sin ursprungliga grund i den reformerta läran men delades med tiden i två ”grenar” där den ena gruppen valde att anta en mildare predestinationslära, medan den andra valde att följa Jean Calvins genom 1689 Baptist Confession of Faith, som författades av kalvinistiska baptister i England.

Den första baptistiska församlingen bildades år 1607 i Holland av teologen John Smyth f. ca 1570 d.1612.

John Smyth

Baptismen i Sverige

Under 1800-talet hade kyrkan stor makt och baptisterna ansåg att prästerna inte skulle ha tolkningsföreträde. Varje människa skulle ha frihet att tolka Bibeln på egen hand. Den första baptistiska församlingen grundades i vårt land 1848, i en tid då det var olagligt att utöva annan tro än den lutherska. Baptismens grundare, Fredrik Olaus Nilsson blev landsförvisad för sitt brott men i slutet av 1800-talet hade rörelsen vuxit sig stark i Sverige och det fanns hundratals baptistiska församlingar runt om i landet.

Anmält sig hava baptistiska åsikter

Min mormors morföräldrar, Per-August Persson och Hedvig Kristina, bodde i Krokek, Östergötland och blev hängivna baptister i mitten av 1800-talet. De fick många barn men vägrade att döpa dem i svenska kyrkan. Det står antecknat ”icke döpt” vid barnens födelser. I församlingsböckerna står det att Per August ”anmält sig hafva omfattat baptistiska åsigter”.

Vuxendop

Baptisterna har ingen enhetlig troslära men vilar på de båda hörnstenarna skrifts- och frihetsprincipen. Man anser att all vägledning ska sökas i Bibeln, framför allt i Nya testamentet. Innan allmän kvinnlig rösträtt existerade i vårt land så var det lite friare i de baptistiska församlingarna där kvinnor kunde ha olika uppgifter. Frihetsprincipen handlar för baptisterna om att varje individ själv måste ha frihet att välja sin egen tro och man praktiserar därför vuxendop (troendedop). När ett litet barn föds till världen ber man för barnet och dess föräldrar i en välsignelseakt, men dopet får vänta tills individen själv vill inträda i församlingen.

 

Barnen betraktades som oäkta


Under 1800-talet hände det att baptister förvägrades att gifta sig. Deras odöpta barn betraktades som ”oäkta”. Det var även förbjudet att samlas till gudstjänst utanför Svenska kyrkan. Per-August Persson och hans hustru Hedvig Kristinas barn var inte döpta i Svenska kyrkan och kunde därmed inte heller konfirmeras, vilket gjorde att man gifte sig borgerligt.

Per-Augusts dotter Gerda Helena var varken döpt eller konfirmerad och gifte sig därför borgerligt i Krokek 1905.

 

Mormors morfar Per-August Persson f.1848 blev baptist och barnen döptes inte i Svenska kyrkan

2 reaktioner på ”Baptister i släkten

 1. En kommentar: Baptisterna har inte sitt ursprung i Calvins arbete. Anabaptismen (”omdöpare”) startade i Zwinglis reform i Zürich. De har ingen relation till Calvin. Zwingli var i grunden emot dop av barn, men pågrund av det spända hotet från Katolska kyrkan överlät han till stadens styrelse att besluta om kyrkans utformning. Anabaptisterna bröt då sin egen väg. De utsattes våldsam förföljelse, inte bara från katolska kyrkan utan även från de reformärta kyrkorna, liksom från från Luther och hans protestantiska kyrka.
  Olle Christoffersson (teol. dr.)

 2. Helena Bure Wijk

  Hej Olle!
  Tack för din fina och viktiga kommentar! Där blev det fel – självklart har baptisterna sina rötter i den reformerta tron, inte i kalvinismen! Det var långt senare som rörelsen fick en kalvinistisk inriktning i Storbritannien. Har ändrat i inlägget nu 🙂
  Varma hälsningar och Tack ❤
  Helena

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s