Anteckningar under coronapandemin 2020 –

I början av februari 2020 insåg jag att en pandemi var på väg. Jag följde utvecklingen i Wuhan, Kina och förstod att viruset snart skulle komma till övriga länder i världen. Det var bara en tidsfråga. I skrivande stund (maj 2022) har 15 miljoner människor världen över mist sina liv till följd av SARS-CoV2 och fler än 19 ooo människor har avlidit i Sverige. Det är en fruktansvärd tragedi för alla de drabbade och deras anhöriga. En stor sorg och förlust för oss alla som har förlorat underbara medmänniskor.

Detta inlägg uppdateras så länge pandemin pågår…

Oljemålning Metropolitan Museum, New York

17 januari 2020

Isen har ännu inte lagt sig på Mälaren. Det verkar inte bli någon riktig vinter i år. Gråhägern som brukar sitta på isen och fiska i viken har inte heller synts till detta år. Jag går en promenad längs sjön och tänker på våren. Solen, blommorna och grönskan. Som man törstar efter ljus och värme! Väl hemma läser jag på internet om ett nytt virus som skapar oro i världen.

18 januari 2020

Jag läser att 1700 människor i Wuhan, Kina kan vara smittade av ett nytt virus. Det är främst äldre människor som har insjuknat efter att ha blivit smittade. Amerikanska smittskyddsmyndigheten CDC tror att risken att viruset ska spridas till andra länder är låg. Men då det kinesiska nyåret firas snart och då miljontals människor kommer att resa till och från staden Wuhan, som är en tågknutpunkt, känner jag oro. Det nya viruset tycks vara besläktat med SARS som hade väldigt hög dödlighet. Under SARS-epidemin avled ungefär 800 människor.

 

Foto: Helena Bure Wijk

20 januari 2020

I dag berättar SVT ekot att antalet bekräftade fall av det nya viruset som kallas Corona, har tredubblats i Wuhan. Mycket tyder på att smittan kan spridas mellan människor och man befarar att viruset nu sprider sig i landet. Coronaviruset kan leda till en svår form av lungsjukdom. Med anledning av smittspridningen av det nya viruset kommer Världshälsoorganisationen WHO hålla krismöte. På sociala medier visas små filmsnuttar där man ser vitklädda personer med ansiktsmask som går omkring på flygplanen och tar tempen på alla resenärer. Konspirationsteoretikerna befarar att det är digerdöden som nu har återkommit i ny form. Hur som helst, vad detta än är, så tycks det vara värre än en vanlig förkylning i alla fall.

Tisdag 21 januari 2020

I Kina har nu sex personer avlidit i sviter efter coronaviruset och antalet bekräftade fall närmar sig 300. 15 vårdanställda, som har vårdat corona-patienter har insjuknat enligt BBC. CNN anklagar Kina för att mörka utbrottet av det nya viruset.  Enligt utländsk media har man lyckats kartlägga virusets DNA som verkar härröra från fladdermöss. Även SARS är ett virus som kan spridas till människa och som har fladdermusen som mellanvärd.

En man som blivit smittad och insjuknat med det nya viruset anlände med flygplan den 15 januari i Seattle, USA, från Kina rapporterar bland andra CNBC. New York Times beskriver hans tillstånd som allvarligt.

Enligt WHO behöver resenärer inte vidta några särskilda åtgärder vid resor till Wuhan och Kina men man verkar inte vara helt obekymrade. ”Att tre fall har spridit sig från Wuhan till andra länder borde innebära att det skulle finnas många fler fall än vad som har rapporterats, säger professor Neil Ferguson, en av författarna till rapporten, till BBC”. Neil Ferguson tycker att det ännu är för tidigt att trycka på alarmknappen och jag tolkar det som att man ännu inte vet tillräckligt mycket om viruset för att kunna dra några säkra slutsatser. I svenska medier är det väldigt tyst om det nya viruset.

På lördag infaller det kinesiska nyåret då miljoner människor kommer att fira och resa över världen.

 

Foto: Helena Bure Wijk

Onsdag 22 januari 2020

Det nya viruset verkar vara luftburet och väldigt smittsamt. 17 dödsfall är nu bekräftade i den kinesiska provinsen Hubei där staden Wuhan ligger. Tidningen Reuters rapporterar att 444 personer är bekräftat smittade med viruset. Shine berättar att kinesiska myndigheter nu har utlyst en höjd folkhälsorisk med anledning av virusspridningen. Li Bin, vice-minister i National Health Commission uppmanar människor att inte resa in- eller ut från Wuhan. ”Basically, do not go to Wuhan. And those in Wuhan please do not leave the city”.

24 januari 2020

En expert säger i en intervju med Sveriges radio att vi inte behöver oroa oss för viruset i Sverige. ”För 16 år sedan spreds ett virus som heter sars. Det började också i Kina. Över 750 personer dog då. Det nya viruset liknar sars, men det verkar inte vara lika farligt. Det säger Anders Tegnell till nyhetsbyrån TT”.

31 januari 2020

En patient på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping bekräftas vara smittad med coronaviruset. Patienten hade vistats i området kring Wuhan i Kina men var symtomfri när hon anlände till Sverige. ”Det är viktigt att komma ihåg att enstaka fall inte är samma sak som att vi har en smittspridning i Sverige. Den risken bedömer vi för närvarande som mycket låg utifrån erfarenheter från andra länder. Hälso- och sjukvården har rutiner för att ta hand om fall som detta på ett bra och säkert sätt” säger Karin Tegmark Wisell på Folkhälsomyndigheten.

Patienten var inlagd på sjukhuset i minst en månad men det kom ingen vidare rapportering om hon sedan friskförklarades. ECDC:s sammanställning visar att mer än 9 800 fall av det nya coronaviruset har diagnostiserats och 213 personer har avlidit med infektionen.

4 februari 2020

All skyddsutrustning som andningsskydd, desinfektionsmedel, handsprit och skyddsglasögon saknas i svenska butiker och på apotek. Hyllorna i byggvaruhusen gapar tomma och produkterna går heller inte att köpa på internet. Någonting riktigt hemskt är på väg att hända. Eller rättare sagt – någonstans i världen har det hemska redan hänt och man har köpt upp all skyddsutrustning som fanns att tillgå, även här i Sverige.

28 februari 2020

Alla elever ska återvända till skolorna efter sportlovet även om man har vistats i områden som har stor smittspridning…

 

Foto: Helena Bure Wijk

1 mars 2020

Ingenting tyder på att barn sprider coronaviruset. Det hävdar Folkhälsomyndigheten som hänvisar till en studie som WHO nyligen har genomfört i Kina.

6 mars 2020

Melodifestivalen kan genomföras med publik, trots pandemi.

3 mars 2020

Jag lyckades beställa några munskydd från ett utländskt företag. Det är första gången jag använder ett sådant skydd och råkade vända det upp och ner. Insåg sedan att den lilla metall-bygeln vid näsan är viktig för att få rätt passform. Då kirurgmunskydd inte ger särskilt bra skydd mot luftburna virus så övergår jag snart till andningsskydd av säkerhetsklass ffp3.

Mars 2020

”En poäng skulle tala för att hålla skolorna öppna för att snabbare nå herd immunity (flockimmunitet)
Med vänlig hälsning Anders Tegnell”


Om vi låter viruset sprida sig ganska ostört i samhället så får vi många fördelar, menar Johan Giesecke, en virusexpert på Folkhälsomyndigheten enligt Sveriges television. (17/3-20)

”Så överlistar du corona viruset” 13 mars 2020
Tvätta händerna och sjung Blinka lilla stjärna…

25 mars 2020

Coronaviruset SARS-CoV-2, som kan leda till sjukdomen covid-19, sprids främst via droppar, när någon hostar eller nyser – så kallad droppsmitta, men man har även sett att viruset kan stanna kvar i luften och spridas den vägen via aerosol – luftburen smitta. En sådan smittväg är utrymmen där många människor vistas och där ventilationen är mindre god, exempelvis hissar, trapphus och toaletter. Även ventilationssystem kan vara en smittväg och forskare undersöker nu hur länge viruset kan hänga kvar i luften och hur det sprids i olika utrymmen. Man smittas främst efter att ha andats in viruset men ögonen är också sårbara då man kan smittas också den vägen. I Sverige är coronaviruset endast en droppsmitta. Det är väldigt märkligt – om ett virus heter SARS-CoV-2 så är det väl ett sars-virus och sprids som ett sådant?

Flockimmunitet är väldigt viktigt för att få stopp på virusets framfart menar Folkhälsomyndigheten. Omkring sex miljoner svenskar behöver smittas med coronaviruset för att flockimmunitet ska inträda menar statsepidemiolog Anders tegnell. ”Samtidigt måste vi komma ihåg att de allra flesta kommer att bli väldigt lindrigt sjuka”…”Även om det låter mycket så är det kanske en av de här 60 procenten som blir riktigt sjuka och kanske fem-sex av dem som behöver vård. Kan man då smeta ut de här fem-sex procenten på sex-åtta-tolv månader så är det hanterbart för sjukvården” (Anders Tegnell, Aftonbladet)

I mars 2020 kritiserar f.d statsepidemiolog Annika Linde Folkhälsomyndighetens strategi


4 april 2020

Vi kommer att få räkna de döda i tusental säger statsminister Stefan Löfven. Det är lika bra att vi förbereder oss på det, säger han.

5 april 2020

Smittskyddsläkare Anders Nystedt i Norrbotten menar att nästan alla norrbottningar kommer att drabbas av coronaviruset. Till SVT säger han i en intervju att man strävar efter flockimmunitet. Det är viktigt att skydda de äldre och sköra men ”Det vore jättebra om yngre människor hyfsat snabbt, men i lugn och ro, gick igenom den här infektionen och blev immuna. Vårt mål är att långsamt bygga upp en immunitet i befolkningen så att smittan inte ska sprida sig så snabbt”. Det gäller att bromsa precis lagom. Att släppa på precis lagom, så att vi långsamt bygger upp den här flockimmuniteten säger han.

16 april 2020

Statsepidemiolog Anders Tegnell medverkar i norsk media och Expressen meddelar ”Kan bli flockimmunitet i Stockholm i maj”.

 

April 2020

Knut Wittkowski tänkte sig att coronaviruset skulle svepa fram snabbt genom befolkningen och smitta de flesta, utan att man ens märkte av det. Viktigt var att skydda de äldre och de sköra några månader medan viruset ”svepte” genom befolkningen tills flockimmunitet hade uppnåtts. (Han blev avstängd på sociala medier efter sina uttalanden)

Knut Wittkowski framträder i Fox News

 

19 april 2020

Mail från Johan Giesecke till Anders Tegnell några dagar senare. ”Jag tror att Wittkowski har rätt”. ”Det går inte att stoppa en luftburen smitta. Den stannar bara när man nått herd immunity. Eller vaccin”

29 april 2020

”Många andra länder har stängt samhället mycket mer än Sverige. Sveriges strategi mot coronaviruset är att smittan ska spridas långsamt, så sjukvården kan ta hand om alla som behöver vård. Och att skydda de som är mest känsliga. Det är äldre människor och människor med vissa sjukdomar. Samtidigt vill regeringen att ekonomin och jobben påverkas så lite som möjligt” säger statsminister Stefan Löfvén till Sveriges radio.

Folkhälsomyndigheten i Sverige rekommenderar inte allmänheten att bära ansiktsmask/andningsskydd för att skydda sig mot smitta. Man menar att det inte finns tillräckligt som talar för att sådana skydd skulle hjälpa. Dessutom finns risk att man använder skydden fel eller invaggas i en falsk trygghet.

Nu finns smittan i 185 länder i världen och 217 55 människoliv har redan släckts. Närmare 2 500 människor har avlidit i Sverige.

5 maj 2020

Äldre människor prioriteras bort och får inte den vård de behöver och har rätt till.

9 maj 2020

Munskydd är väldigt otrevliga enligt Folkhälsomyndigheten och flockimmunitet i Stockholm kan uppnås i juni menar matematikprofessor Tom Britton.

Juni 2020

Världshälsoorganisationen WHO rekommenderar människor över 60 år och människor som har underliggande sjukdomar att bära andningsskydd med skyddsfaktor FFP2/N95. I Sverige finns inga sådana rekommendationer.

 

19 juni 2020

År 2019 bodde 144 500 personer i Sverige som var födda i Finland. Statistiken visar att dödligheten i covid-19 är 4,5 gånger större för de invånare som är födda i Finland. Även människor som är födda i Somalia, Turkiet, Chile och Etiopien insjuknar oftare i covid-19 i Sverige.

1 augusti 2020

Barn och unga under 18 år kan fortfarande inte smittas av coronaviruset, eller smitta vidare till sina anhöriga i riskgrupp enligt Folkhälsomyndigheten. Rektorn på min dotters skola säger att det är jag som 50 plus som är den stora faran för att smitta mitt barn som är 17 år. Skolan kommer inte att erbjuda distansundervisning för elever med anhöriga i riskgrupp.

Det här med munskydd/andningsskydd är verkligen en laddad fråga i Sverige. Folkhälsomyndigheten påstår att de kan bidra till ökad smittspridning. 


September 2020

Många skolor i staden, bland annat min dotters skola måste stänga efter diverse ”coronautbrott” bland elever och lärare. 
Att använda munskydd handlar om jämlikhet säger nu Folkhälsomyndigheten. 

17 december 2020

Kungen anser att vi har misslyckats. ”Vi har ett stort antal som har avlidit och det är fruktansvärt. Det är något som vi alla lider med”, säger han till SVT.

Journalisten Sofia Nerbrand skriver: ”När pandemin är över och världen åter öppnar sig ska jag utvärdera mitt kontrakt med Sverige. Men en sak är säker: tilliten till staten och mina medmänniskor har fått sig en rejäl törn. Jag är inte mig lik”. (Mitt samhällskontrakt behöver omförhandlas/Opulens.se 9/12-20)3 januari 2021

Region Stockholm har identifierat fall av muterat covid-19 virus – det handlar om tre fall av den virusvariant som upptäckt i Storbritannien och ett fall av den variant som identifierats i Sydafrika.

14 januari 2021

Över 10 000 döda och vi förväntar oss tyvärr att ökningen kommer att fortsätta säger Karin Tegmark Wisell, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten.


Januari – februari – mars 2021

Sverige vaccinerar de äldsta och de som bor i särskilt boende med Pfizer och Modernas vaccin. Personal inom vård-omsorg – yngre personer vaccineras med Astra Zeneca. Målet är att alla i vuxen ålder ska vara vaccinerade innan midsommar. Det mesta verkar krångla – vaccin levereras inte som det ska och Astra Zenecas vaccin stoppas då det kan finnas allvarliga biverkningar.

Jag vaccineras med en dos av Astra Zenecas vaccin och känner mig glad och lättad. Nu kan jag skydda mina medmänniskor och är även skyddad själv. Snart kanske livet kan återgå till någonting som liknar det ”normala” livet. Hoppas, hoppas! Men dagen därpå, 16 mars 2021, stoppas Astras vaccin tillfälligt pga allvarliga biverkningar. Aldrig får man vara riktigt glad…

 

”Den brittiska mutationen tar över” enlig Folkhälsomyndigheten.
13 146 döda av/med covid-19 i Sverige.

Astra Zenecas vaccin (Vaxzevria) rekommenderas nu endast för personer som är 65 år och äldre. De som är yngre än 65 år och som redan har fått en första dos med Astras vaccin rekommenderas att välja annat vaccin som andra dos, men kan välja att få Astra Zeneca om man vill.

9 april 2021

Socialminister Lena Hallengren frågas ut om Sveriges hantering av coronapandemin och säger att det aldrig fanns någon idé om man skulle ha flockimmunitet. Det har inte varit en del av svenska strategin. ”Det är en epidemiologisk term men vi har inte haft i vår strategi att uppnå detta” säger hon.

April 2021

Sverige ligger näst högst vad gäller smittspridning i Europa.

Jag odlar växter för att försöka finna lite själsro under pandemin 🙂


Maj 2021

Smittan ser ut att sjunka i flera svenska regioner men inte i Norrbotten. Smittskyddsläkaren Anders Nystedt ”ryter till” enligt Sveriges Radio och manar invånarna till försiktighet. Regionen har 779 smittade per 100 000 invånare.

Expressen intervjuar smittskyddsläkaren i Norrbotten och lyfter fram att han för ett år sedan ville nå flockimmunitet i befolkningen. ”Jag utgick mycket från influensan, men nu har den inte riktigt betett sig som en vanlig influensa. Visst var jag lite färgad av det” svarar Anders Nystedt.

Jag får min andra dos vaccin mot covid-19 och är en av de första i vårt land som får det ”mixade” vacciner, en dos Astra (Vaxzevria) + en dos Pfizers. Lite mer om det har jag skrivit i det här inlägget.

26 maj 2021

Dominic Cummins, tidigare rådgivare till Storbritanniens premiärminister frågas ut om hanteringen av pandemin. Han berättar att man till en början inte såg någon annan väg än ”flockimmunitet” genom infektion, att låta viruset spridas genom befolkningen. Människor fick inte rätt information om att viruset sprids asymtomatiskt (innan man insjuknar) och att det är luftburet. ”I’d like to say to all the families who died unnecessarily, how sorry I am” säger han i Channel 4 News.


27 maj 2021

Sverige har 14 451 avlidna med/av covid-19.
15,7% av befolkningen är nu vaccinerade. (Källa DN)

Restriktionerna lättas från 1 juni


3 juni 2021

 

10 juni 2021

Stor överdödlighet i Sverige 2020 och utrikesfödda särskilt drabbade.10 juni 2021

Andel av befolkningen som nu är vaccinerade personer med en dos: 49,4%
Andel av befolkningen som är vaccinerade med två doser: 24,3%

 

15 juni 2021

Folkhälsomyndigheten får kritik eftersom barn och unga 0-19 år har visat sig ha högre förekomst av antikroppar än vuxna. Man har hela tiden hävdat att barn inte smittas, eller smittar vidare i någon högre grad.
– Det kan vara en olycklig formulering att barn helt säkert inte är drivande i pandemin, om man syftar på hur läget ser ut just nu i Sverige, säger virologiproferssorn Niklas Arnberg till Svenska Dagbladet. Anders Tegnell medger att fler ungdomar smittas än vad FHM trott – men står fast vid att ”barn är väldigt mycket mindre smittsamma än vuxna”. (Källa: Expressen)

 


18 juni 2021

Den så kallade ”deltamutationen” som har drabbat Indien svårt tycks vara 60% mer smittsam. Mutationen har nu samhällsspridning i flera länder, bland annat i Sverige. Vaccin verkar inte skydda mot denna variant i lika hög grad men statsepidemiolog Anders Tegnell tycker inte att vi ska vara oroliga.

 

Då Folkhälsomyndighetens databas Sminet har varit utsatt för något slags dataintrång rapporteras inte antalet smittade eller avlidna i Sverige men databasen kommer snart att fungera som den ska igen.


18 juni 2021

29,5 procent av Sveriges befolkning är nu vaccinerade med två doser vaccin enligt Dagens Nyheter.

Smittan ökar i världen, förmodligen på grund av den alltmer smittsamma deltavarianten som kan smitta på endast några sekunder, enligt erfarenheter från Sydney i Australien.

30 juni 2021

5 juli 2021

Närmare en halv miljon svenskar hämtade sitt digitala covidbevis/covidpass från E-hälsomyndigheten under den första dagen när tjänsten öppnade. Så gjorde även jag.

73 av 76 anställda bärplockare i Älvsbyn testades positivt för covid-19, men i Sverige handlar det fortfarande om ”droppsmitta”…


9 juli 2021

Antalet covidfall ligger totalt sett på en ganska låg nivå i Sverige nu men antalet fall av deltamutationen fortsätter att öka. Om några månader kommer denna variant av viruset att vara dominerande i landet, tror Folkhälsomyndigheten.

 

12 juli 2021

Cirka 35 procent av den vuxna befolkningen i Sverige är nu vaccinerad med två doser vaccin mot covid-19.

 

Antalet fall av covid-19 fortsätter att öka i världen, så också i Storbritannien som snart kommer att lyfta bort nuvarande restriktioner och rekommendationer. Detta möts av stark kritik från flera håll.

 

Juli 2021

Alla regioner erbjuder nu vaccin till dem som är 18 år eller äldre. Från och med vecka 32, i augusti, kommer vaccin även att erbjudas till yngre. Sedan en tid tillbaka erbjuder region Örebro vaccin till alla ungdomar som är 18 eller som fyller 18 år i år. Min dotter som är 17 år fick sin första vaccindos i början av juli.

Totalt 3 682 574 personer har nu fått två doser vaccin mot covid-19 enligt Aftonbladet.

2 augusti 2021

Sverige öppnar upp för att vaccinera 16-18-åringar, så även här i region Västmanland.

 

4 augusti 2021

Coronaviruset är en luftburen smitta, som många länge har misstänkt.

Vaccinet tycks inte skydda så mycket som man hoppats mot den så kallade deltavarianten. Fullvaccinerade har mellan 50-60 procents skydd mot att insjukna men kan sprida smittan vidare, om de insjuknar, i lika hög grad som ovaccinerade individer.Folkhälsomyndigheter har publicerat en rapport där man förutspår att mellan 30-50 procent i de ovaccinerade grupperna kan komma att insjukna i höst.

Källa: Folkhälsomyndigheten

 

5 augusti 2021

Källa: CDCDeltavarianten är mycket smittsam och är som ett helt nytt virus menar somliga läkare. Många ovaccinerade och framför allt yngre människor drabbas hårt av covid-19 och sjukvården är överbelastad i flera länder. I Florida, USA, som är hårt drabbat har man sett att sjukdomsförloppet är snabbare.

8 augusti 2021

Smittspridningen ökar i världen och även här i Sverige. ECDC (Europeiska smittskyddsmyndigheten) har nu klassat nästan hela landet som gult och Stockholm och Gotland som rött (ju mörkare färg desto högre smittspridning). Andel av den svenska befolkningen som har fått två doser vaccin är nu 43,4 procent.

 

25 augusti 2021

 

Smittan ökar ”men från låga nivåer” rapporterar tidningarna. 63% av Sveriges befolkning har nu fått två doser vaccin mot covid-19. Vaccinet är godkänt från 12 år men bör barn mellan 12-15 år vaccineras? Detta diskuteras just nu. Folkhälsomyndigheten tycker inte att det finns tillräckligt med data som talar för vaccination av barn. 

17 september 2021

Sverige är näst sist i Europa med att vaccinera barn mellan 12-15 år. Folkhälsomyndigheten har hela tiden menat att barn sällan blir svårt sjuka i covid-19 och att denna grupp inte står för smittspridning i någon högre grad. I början av november påbörjas dock vaccinationer i dessa åldersgrupper. Folkhälsomyndigheten förväntar sig inte att smittspridningen ska minska i samhället utan menar att man har tagit detta beslut för att skydda barnen från svår sjukdom.

14.775 människor har hittills avlidit av coronaviruset i vårt land. 74,1% av landets vuxna befolkning har nu vaccinerats med två doser.

Den 29 september 2021 kommer de flesta restriktioner att tas bort i Sverige, bland annat deltagartak för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Även råd om att arbeta hemifrån kommer att lyftas bort.

 

Källa: CovidXIX

 

23 september 2021

Smittan har åter tagit sig in på äldreboenden runt om i Sverige och ett hundratal personer har smittats. På ett äldreboende i Överkalix insjuknade 11 av de boende och 8 personer har nu avlidit. Man tror att smittan kom in på boendet genom ovaccinerad personal. De flesta av de avlidna var vaccinerade med två sprutor. Smittalen har gått ned i de flesta regioner den sista veckan, men dödstalen ökar. Det är de sköra äldre som åter igen drabbas och det är så tragiskt.

Källa: Omni


De antikroppar som vaccinet ger verkar klinga av efter några månader. Folkhälsomyndigheten ska ta ett beslut om en eventuell tredje dos för de som har störst behov av det i ”närtid”. Nästa vecka lyfts alla restriktioner bort och Sverige ska återgå till det mer normala. De som av olika anledningar inte har vaccinerat sig ska fortsätta att hålla avstånd. 14813 personer har avlidit under pandemin. 75,5% av den vuxna befolkningen är nu vaccinerad med två doser vaccin.

Källa: Dagens Industri

 

29 september 2021

Källa: Dagens Nyheter


De flesta restriktioner har idag släppts och Sverige återgår till ”det mer normala” efter pandemin. Samtidigt varnar myndigheter för att pandemin fortfarande pågår, vilket är lite motsägelsefullt. Flera smittskyddsläkare och kritiker runt om i landet känner oro för att smittspridningen och därmed belastningen på sjukvården ska öka nu när restriktionerna släpps. Myndigheter och regering förlitar sig på att så många nu är fullvaccinerade, samt att medborgarna håller avstånd till varandra.

Källa: TV4

Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu en tredje dos vaccin till alla över 80 år.
I Sverige finns inga krav på munskydd/andningsskydd eller vaccinpass.

76,8% av befolkningen har vaccinerats med två doser vaccin. 14 856 personer har avlidit av Covid-19.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Munskyddsrekommendationer under vissa tider i kollektivtrafiken försvinner. Pandemin är nu borta. It´s gone!


SVT Nyheter 29/9-21

 

19 oktober 2021

”Fullvaccinerade barn, unga och vuxna och de som nyligen har haft covid-19, behöver från och med den 1 november generellt inte testas för covid-19 vid nytillkomna luftvägssymtom eller feber. Som tidigare gäller också att små barn i förskoleåldern (upp till förskoleklass) inte testas” (Folkhälsomyndigheten

Källa: Läkartidningen

Ansträngt läge inom barnsjukvården pga RS-virus uppger flera regioner och föräldrar uppmanas hålla sina små hemma. Små barn verkar inte testas för covid-19. Märkligt.
14963 personer har avlidit av coronaviruset i Sverige. Så sorgligt.

 

29 oktober -21

Sveriges hantering av pandemin har präglats av senfärdighet. Man valde tidigt en annan väg än de andra nordiska länderna. Coronakommissionen riktar stark kritik mot den svenska pandemihanteringen i sin andra rapport. Bland annat kritiserar man beredskapen som var undermålig, de inledande åtgärderna var otillräckliga och smittskyddslagstiftningen är fortfarande otillräcklig för att möta en pandemi.

15025 människor har avlidit i sviter av covid-19 i Sverige sedan pandemin började.

Äldre personer som är 80+ kan nu vaccineras med en tredje spruta. Min mamma som är 88 år får sin ”boosterdos” om några dagar.

5 november 2021

WHO varnar för att ytterligare en halv miljon människor kan avlida i sviter av coronaviruset i Europa och Centralasien i vinter. Man framhåller vikten av testning, smittspårning och att bära munskydd. Man sänder en varning till de länder som nu har öppnat upp samhället. Folkhälsomyndigheten i Sverige menar att vårt land inte stämmer in på beskrivningen. ”Vi har inte öppnat” säger statsepidemiolog Anders Tegnell.

Expressen

 

9 november 2021

En fjärde våg av smittspridning har drabbat Europa och nu säger statsepidemiolog Anders Tegnell att detta är en varningsklocka för Sverige.  Folkhälsomyndigheten räknar med en ökning även här under hösten och vintern och kallar utvecklingen ”i det närmaste oundviklig”.  I Sverige är smittan, antalet inlagda på sjukhus och även dödsfall på en låg nivå men Tegnell menar att vi måste förbereda oss på att smittan kommer att öka. Då kommer det att innebära fler covidpatienter på sjukhusen och kan även innebära att vi måste återgå till ”en del åtgärder som vi haft på plats tidigare”. (Aftonbladet 9/11)

2098 nya smittade presenterades idag och 8 avlidna av/med covid-19. Sedan 1/11 finns ingen rekommendation att fullvaccinerade ska låta testa sig, trots symtom. Patienter på intensivvårdsavdelningar har ökat med 9 personer sedan i torsdags och patienterna är i åldern 30 – 89 år. De avlidna är i åldrarna 20-29 och 60-90+. (Källa: Covid XIX)

Västmanland, där jag bor, har högst smittspridning i landet, sett till folkmängd. Under förra veckan registrerades närmare 500 smittade i länet. ”Varför det ökar hos oss – det vet vi inte”, sa smittskyddsläkare i region Västmanland Jan Smedjegård i förra veckan till Sveriges radio P4 Västmanland.

15057 människor i Sverige har avlidit med/av covid-19. (Our World in Data)

I många länder är munskydd/andningsskydd ett krav vid trängsel och sammankomster inomhus, men inte i Sverige. När den svenska delegationen besökte klimatmötet i Glasgow, Skottland anlände de utan munskydd trots att detta är krav i landet – ”By law everyone age 12 and over must wear a facecovering in most indoor public places in Scotland”(Källa:gov.scot). DN-journalisten Pia Gripenberg förundras över vår inställning till munskydd som går på tvärs med övriga Europa.

Källa: Dagens Nyheter

10 november 2021

Tidsintervallet mellan vaccindos två och tre ändras nu från sex månader till fem. Folkhälsomyndigheten befarar ökad smittspridning de närmaste månaderna och rekommenderar därför de som är över 65 år att boka tid för en tredje vaccindos. (SVT Nyheter 10/11-21)

17 november 2021


Vintern kan bli riktigt kuslig men hoppas att vi alla nu har uppdaterat vår kunskap vad gäller coronaviruset. Att tvätta händerna skyddar inte mot ett luftburet virus.

Folkhälsomyndigheten befarar  en ökad smittspridning kommande månader och väljer nu att återgå till tidigare rekommendationer. Från 22 november kan även vaccinerade personer testas vid symtom på covid-19-infektion. Mer om nya åtgärder för att minska spridning av covid-19 finns att läsa på Folkhälsomyndighetens webbsida.

Man vill även införa covidpass med vaccinationsbevis vid större evenemang inomhus, med fler än 100 personer från 1 december -21. Myndigheten har inkommit med en hemställan om detta till regeringen.

Källa: SVT Nyheter

24 november 2021

Smittspridningen har nått rekordnivåer runt om i Europa och i tisdags gjorde WHO bedömningen att omkring två miljoner människor kan komma att mista sina liv i Europa under denna vinter. Sverige kan drabbas hårt och riskerar hög belastning inom intensivvården under vintern och våren -22. Statsepidemiolog Anders Tegnell vet inte riktigt vad WHO:s bedömning grundar sig på. Han menar att det visserligen kommer att bli ett ökat tryck på intensivvården men inte på de nivåer vi har sett tidigare. 

SVT Nyheter 24/11-21

Hela Sveriges vuxna befolkning kommer framöver att erbjudas en tredje så kallad ”boosterdos” vaccin, meddelade man idag. Just nu vaccineras gruppen 65+ med en tredje dos.

Källa: CovidXIX

30 november -21

En ny och mycket, mycket mer smittsam ”variant” av coronaviruset har gjort entré på världens scen. Media hävdar att denna mutation tycks ge endast ”lindriga” symtom med hänvisning till den läkare som upptäckte denna ”variant”. Men man utelämnar en viktig del av intervjun där hon lyfter oron över dessa så kallade ”milda” symtom av svår trötthet och hjärtrusningar – hur kommer detta att drabba äldre människor med underliggande sjukdomar som diabetes och hjärtproblem? Ingen vet.

 

12 december 2021

Dagens Nyheter 12/12-21

Den nya mutationen, omikron, anses vara mer luftburet än tidigare varianter. Alternativt krävs en mindre smittdos för att viruset ska orsaka infektion, även hos människor som fått två eller tre doser coronavaccin. Smittalen ökar oroväckande i många länder, även i Sverige.

Smittan ökar i Sverige. Källa: Our World in Data


Vaccinationstakten är inte så hög som den borde vara och i flera regioner har det varit svårt att boka vaccinationstid för den tredje dosen coronavaccin. Det har även varit näst intill omöjligt att testa sig för covid-19 på vissa håll. Region Västmanland, som jag tillhör, öppnade i veckan upp för alla födda 1971 och tidigare, så nästa vecka kommer jag att få en tredje så kallad ”booster-dos” vaccin.

Från och med 8 december har Folkhälsomyndigheten infört nya rekommendationer för att motverka ökad smittspridning. Bland annat bör man hålla avstånd till varandra i offentliga miljöer, särskilt inomhus, undvika trängsel i kollektivtrafik och i de fall detta inte går rekommenderas munskydd vid trängsel på bussar och tåg. rekommendationerna finns att läsa på Folkhälsomyndighetens webbsida.

15 191 personer har avlidit i sviterna av covid-19 i vårt land sedan pandemin började.

17 december 2021

Det går inte att köpa andningsskydd med säkerhetsklass ffp2 och ffp3. Skyddsutrustning är slut på alla apotek och på internetföretag. Det känns som en repris av vinter/våren 2020. 

Aftonbladet 17/12-21

Jag tar min tredje vaccindos mot SARS-CoV2, men nu börjar det kännas lite tröstlöst. Ligger ”däckad” i tre dygn efteråt, med feber och muskelvärk, som med de två första sprutorna. Försöker finna någon liten tröst i Folkhälsomyndighetens ständiga upprepningar om att ”vaccinet skyddar mot svår sjukdom och död”, men det känns som en ganska klen tröst när det inte verkar skydda mot att bli smittad eller att smittas. Fortsätter väl med mina ffp2/ffp3 några år till, för säkerhets skull…

30 december 2021

Dagens Nyheter 30/12-21

Folkhälsomyndigheten verkar vara förvånade över omikron-variantens snabba spridning och tror nu att den snart kommer att dominera helt. Före jul trodde man, av någon outgrundlig anledning, att smittotalen skulle gå ned över helgerna, men i dag nådde vi de högsta smittotalen sedan pandemins start. 

Källa: Covid XIX

2 februari 2022


Min kära farbror Owe, 75 år, avled av covid-19 på S:t Görans sjukhus i Stockholm.

9 februari 2022

Samtliga restriktioner tas bort i Sverige och det är inte längre nödvändigt att testa sig för covid-19.

Källa: Regeringen

17 mars 2022

17 937 personer har mist sina liv i sviter av covid-19 i Sverige. 
Man har nu inlett en så kallad ”Nationell vaccinationsvecka” 14-20 mars -22, för att öka motivationen till vaccin mot viruset.

Mina föräldrar har nu fått den 4:e dosen vaccin mot covid-19.
Vi har hittills klarat oss från att bli smittade av viruset *peppar peppar*. 

6 maj 2022

Läkartidningen maj/2022

I mars -22 deklarerade statsepidemiolog Anders Tegnell att han skulle sluta sin tjänst på Folkhälsomyndigheten för ett internationellt uppdrag inom WHO (Världshälsoorganisationen). Det visade sig dock att WHO tackat nej till jobbkandidaten och han är nu tillbaka på den svenska folkhälsomyndigheten där han varit verksam sedan 2014. Svenska Dagbladet, som har gjort ett ”gräv” kring detta kunde med hjälp av majlkonversationer som begärts ut, konstatera att svenska tjänstemän kämpade tappert för att få in Tegnell på en skräddarsydd post inom WHO.

7 maj 2022

15 miljoner människor världen över har nu avlidit av SARS-CoV2. I vårt land, cirka 19 000 människor. De som fortfarande hoppades på flockimmunitet mot detta luriga virus blir säkert besvikna om de läser Västerbottens Kuriren i dag. Matematikprofessorn Tom Britton, som tidigare var en de envetna som hoppades på flockimmunitet i Sverige redan i maj 2020 säger nu ”Jag är ledsen men jag tror faktiskt att vi kan glömma det.”

Västerbottens Kuriren 7/5 -22

När virusmutationen Omicron kom så lanserades den över världen som en mycket ”mildare” variant av SARS-CoV2-viruset, som i de flesta fall skulle ge en mycket ”mild” sjukdomsbild, men också det kan vi glömma, enligt tidningen Reuters, som hänvisar till en ny studie. Omicron är lika vidrig som den tidigare varianten och risken för att hamna på sjukhus och avlida är lika stor, som med den förra.

Omicron inte så ”mild” som man hoppats. Källa: Reuters

 

1 juli 2022

En ny våg av coronasmitta tycks ha tagit fart i Sverige. Antalet bekräftade smittade har ökat med 41 procent bara den senaste veckan, trots att vi är ytterst sparsamma med testning. Den ökade smittspridningen beror enligt experterna på ”BA.5.” en så kallad undervariant till den förra undervarianten ”omikron” som man nu menar kan ta sig igenom vaccinskyddet. Det är denna mutation som nu sprids med vindens hastighet. Både antalet registrerade smittade och avlidna ökar. Sjukvården befinner sig redan i ett pressat läge och med ökat antal covid-smittade som läggs in, blir situationen svår att hantera. Folkhälsomyndigheten ser inte att detta muterade ”BA.5-virus” skulle orsaka större skada eller svårare sjukdomsförlopp än de tidigare varianterna som har florerat men då smittspridningen ökar i 12 av landets 21 regioner så finns en viss oro inom sjukvården. Chefsläkare Patrik Söderberg i Region Stockholm säger till tidningen Expressen att ”vårdpersonalen har arbetat hårt och behöver semester nu. Det är väldigt ansträngt nu, vi får se hur det utvecklas och om vi behöver vidta åtgärder”.  Han avslutar med att konstatera att ”vi får leva med covid en lång tid framöver. Det är fortfarande potentiellt en mycket allvarlig sjukdom och bästa skyddet är att vaccinera sig”. Folkhälsomyndigheten har väl gått på semester men i ett meddelande upprepar man sitt mantra att ”vaccin skyddar mot svår sjukdom och död”.

Källa: Expressen 1/7-22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källor: Sveriges television, Folkhälsomyndigheten, Sveriges radio, Aftonbladet, Expressen, Skolvärlden, SVT, Svenska Yle, Covid XIX, Dagens Nyheter, Nyhetsbyrån TT, Läkartidningen, Krisinformation, Reuters, Omni, Our World In Data, John Hopkins CSSE, ECDC, The Lancet, Svenska Dagbladet,  TV4, Dagens Industri och Västerbottens Kuriren.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s